Tendencja do wysokiego koszenia trawy

W ostatnich dziesięcioleciach krajobrazy kulturowe na całym świecie uległy drastycznym zmianom. Ze względu na zmiany strukturalne w rolnictwie wiele obszarów jest wykorzystywanych bardziej intensywnie, a obszary peryferyjne w niektórych przypadkach nie są już w ogóle użytkowane. (kommunaldirect.de)

Oto jak udaje się ekologiczna pielęgnacja zieleni

W czasach coraz bardziej intensywnego użytkowania gruntów i związanego z tym wymierania gatunków, ekstensywnie użytkowane tereny, takie jak łąki sadownicze, skarpy, rowy, pobocza dróg, suche łąki czy zieleń przydrożna, stanowią ważne siedlisko i schronienie dla różnych gatunków zwierząt i roślin.
Czytaj więcej

Naturalnie skoncentrowany

Ochrona owadów staje się coraz ważniejsza. Mogą się do tego przyczynić pastwiska dla owadów, które są rzadko koszone. Kosiarki do wysokiej trawy AS-Motor zostały zaprojektowane właśnie w tym celu. (soll-galabau.de)

Raport klienta: Szerpa z as-motor nie poddaje się

Czysty sok jabłkowy z historycznych odmian jabłek. To jest pasja Luise Nadererer z Luisengärten. Dla tej ekologicznej rolniczki z Riedenburga w dolinie Altmühltal najważniejsza jest jakość.
Czytaj więcej