Rozwiązania techniczne do koszenia wysokiej trawy

Niestety ochrona przyrody stoi przed dylematem, jeśli chodzi o koszenie łąk.

Ekstensywne koszenie jest konieczne, aby utrzymać otwarte obszary i zapewnić zróżnicowaną florę. To z kolei tworzy bogate siedlisko dla fauny.

Jednocześnie koszenie powoduje fizyczne zranienie zwierząt i owadów oraz gwałtowną zmianę ich siedliska.

Zachowanie równowagi między ochroną przyrody, opłacalnością i bezpieczeństwem pracy

Jeśli ani koszenie, ani niekoszenie nie przynoszą sensownych rezultatów, co należy zrobić? Jak to często bywa, rozwiązanie sprowadza się do kompromisu.

Przede wszystkim okres i częstotliwość koszenia mają decydujący wpływ na to, jakie gatunki zwierząt i roślin zadomowią się na stałe na danym terenie.

Obecnie dostępne są następujące techniki koszenia, które można stosować w sensownych kombinacjach w zarządzaniu terenami zielonymi:

Która kombinacja ma sens ekologiczny dla Twoich obszarów zastosowań? Chętnie Ci doradzimy, zamów bezpłatną konsultację!

W centrum uwagi: Kosiarka listwowa

Oscylacyjne techniki koszenia trawy, znane lepiej jako „kosiarki listwowe” są szczególnie łagodne dla owadów i małych stworzeń. Trójkątne ostrza, które obracają się względem siebie, tną trawę czysto jak nożyczki. Trawy i rośliny pozostają na powierzchni w stanie nienaruszonym i nierozdrobnionym, gdzie zaczynają schnąć.

W krótkich odstępach czasu trawa może być suszona przez przewracanie, a następnie wykorzystywana jako siano. Ścinki można usuwać ręcznie, za pomocą przyczepy zbierającej lub prasy belującej.

Which combination makes ecological sense for your application areas? Request a free consultation!