Utrzymanie suchych łąk w stanie wolnym

Sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris) w strefie suchych traw, Dolna Frankonia.

Brak koszenia również nie jest rozwiązaniem

Kiedy myślimy o różnorodności biologicznej, najpierw myślimy o tropikach, oceanach i lasach. Dawne krajobrazy kulturowe, które reprezentują bardzo zróżnicowane siedliska, są w dużej mierze niedoceniane. Krajobrazy te powstawały przez stulecia w wyniku interakcji między przyrodą a ludzkim użytkowaniem ziemi.

Bez środków utrzymania i zarządzania te ważne pod względem ekologicznym obszary oraz miejsca peryferyjne są narażone na wkraczanie zarośli i zalesianie.

Aby ograniczyć lub zapobiec zubożeniu gatunków, obszary te muszą być intensywnie pielęgnowane.

Zasady rozsądnej pielęgnacji użytków zielonych powinny być następujące:

  • jak najmniej ingerencji, ale tyle, ile jest to potrzebne, z naciskiem na różnorodność biologiczną
  • Wykorzystanie wszystkich możliwości zagospodarowania łąki w sposób przyjazny dla zwierząt

Terminy: Kiedy koszenie jest najbardziej sensowne?
Przestrzennie: Tworzenie schronień i możliwości ucieczki

 

  • Zachowanie proporcjonalności między ochroną przyrody, wydajnością ekonomiczną i bezpieczeństwem pracy.

 

 

Brak zabiegów pielęgnacyjnych: postępujące rozrastanie się zarośli

Intensywnie uprawiany sad jabłoniowy

ekstensywnie zagospodarowana łąka kwietna.