Zalety kosiarki bijakowej AS 1040 YAK 4WD

Kosiarka bijakowa w niektórych kwestiach znacznie różni się od kosiarek sierpowych i rotacyjnych.

Porównanie tych systemów koszenia ilustruje te różnice.

Tutaj przykład kosiarki bijakowej AS 1040 YAK 4WD w porównaniu z kosiarką sierpową AS 940 Sherpa 4WD.

Koszenie z dużą wydajnością powierzchniową jako gwarancja efektywności ekonomicznej AS 1040 YAK 4WD

Większa prędkość koszenia:

  • Duży otwór wlotowy na decku koszącym umożliwia szybkie dotarcie wysokiej trawy i podrostu do kosiarki bijakowej
  • Obracające się poziomo bijaki rozdrabniają roślinę szybko i równomiernie
  • Rozdrobnione ścinki opadają z powrotem na ruń z góry, bezpośrednio za zespołem koszącym. Nie trzeba jej wyrzucać wbrew oporowi deflektorów bocznych lub tylnych
  • Otwór wyrzutowy o dużych wymiarach jest wyposażony w zabezpieczenie przed wyrzucaniem kamieni.
Mniejsza utrata szerokości koszenia

Wszystkie kosiarki sierpowe mają wadę wynikającą z ich konstrukcji, która jest szczególnie widoczna podczas koszenia wysokiej roślinności. Im wyższa i drobniejsza trawa, tym mniej czyste mogą być krawędzie tnące każdego koszonego pasa. Wynika to z faktu, że długa trawa jest dociskana przez deck tnący niemal poziomo, a tym samym stawia mniejszy opór ostrzu tnącemu. Aby mimo to uzyskać wizualnie dobry efekt koszenia, kierowca musi kompensować ten fakt, wykonując koszenie na zakładkę.

Z kolei kosiarka bijakowa, wyposażona w wiele poziomo zamontowanych bijaków, ścina trawę pod bardziej ostrym kątem. Dzięki temu efekt koszenia jest równomierny na całej szerokości koszenia, nawet na krawędziach cięcia. Trawa może być koszona znacznie dokładniej i mniej nachodzić na siebie.

Ilustracja
Przykład: kosiarka sierpowa w wysokiej trawie, szerokość koszenia 90 cm: 25 cm z 90 cm jest tracone przez nakładanie się koszenia = 28 % efektywnej utraty szerokości koszenia.

1+1= + 30 % dla wydajności powierzchniowej kosiarki bijakowej

Większa prędkość koszenia plus mniejsza liczba podwojeń skutkują nawet o 30% większą wydajnością powierzchniową.

Ilustracja
Przykładowa kosiarka bijakowa w wysokiej trawie, szerokość koszenia 100 cm: 10 cm ze 100 cm tracimy przez nakładanie się pokosu = tylko 10 % efektywnej straty szerokości koszenia.