IMIENNIKIEM NOWEGO MODELU 1040 YAK 4WD JEST JAK:

Jak jest szeroko rozpowszechnionym gatunkiem bydła w Himalajach i często wykorzystywanym zwierzęciem pociągowym. Poruszają się bezpiecznie po stromych, wysokich górach i są doskonale przystosowane do surowego środowiska, w którym żyją. Szerpa i jego YAK tworzą silny zespół.