Poza strefą zagrożenia dzięki modelowi sherpa rc

Dzięki zdalnemu sterowaniu możliwe jest utrzymanie i koszenie w ekstremalnych miejscach, w warunkach, które w innych okolicznościach byłyby niebezpieczne:

  • Komfortowa obsługa z bezpiecznej odległości, bez kurzu, hałasu i zanieczyszczeń spalinami
  • Koszenie 52:52 nawet przy złej pogodzie i na dużych nierównościach terenu
  •  Praca pod drzewami i krzewami, B50 wzdłuż żywopłotów, w pokrzywach i gniazdach os.
Bezpieczniejsze koszenie za pomocą sherpa rc

W USA w wyniku wywrócenia się traktorków i kosiarek ginie około 90 osób rocznie. Nawet niewielkie nierówności terenu lub dziury w ziemi mogą wytrącić z równowagi rzekomo „stabilną” maszynę.

Unikaj wszelkiego ryzyka! Żadnych eksperymentów!
Po prostu przełącz się na tryb RC i pracuj z bezpiecznej odległości.

Zasady bezpieczeństwa:

– Jazda ręczna do maks. 20° (36%) nachylenia
– Tryb RC za pomocą pilota zdalnego sterowania do maks. 33° (64%) nachylenia
– Zachowanie bezpiecznej odległości od maszyny w trybie RC.

Funkcje w trybie rc

1. włącznk główny, klucz blokujący
2. jazda do przodu, jazda do tyłu
3. kierowanie lewo/prawo
4. klakson / potwierdzenie
5. uruchomienie silnika
6. włączenie/wyłączenie blokady mechanizmu różnicowego
7. Odwrócenie układu kierowniczego
8. wyłączenie ostrzy
9. regulacja wysokości koszenia
10. położenie transportowe decku
11. częstotliwość wyświetlania
12. kierowanie przycinaniem
13. prędkość maksymalna 0/szybka
14. ciśnienie oleju
15. stan ostrza
16. wyświetlacz cyfrowy, sygnalizacja stanu i błędów.