AriensCo – rozszerzenie obecności na świecie

Od 3 maja 2021 roku AS-Motor jest częścią grupy AriensCo, a firma postawiła sobie za cel dalsze rozszerzanie swojej obecności na świecie. Obecnie rozbudowywane są możliwości organizacyjne, aby zagwarantować wydajną i efektywną pracę w przyszłości. W ramach tej ekspansji Jochen Schneider obejmie nowo mianowane stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego (EVP) na region Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji (EMEAA) z dniem 1 września.

Jochen Schneider pracował wcześniej w firmie Aebi Schmidt Holding AG. Zajmował tam różne stanowiska kierownicze, w tym Dyrektora Generalnego na Amerykę Północną, Dyrektora Operacyjnego ds. działalności globalnej oraz Dyrektora Zarządzającego Aebi Schmidt Germany.

Schneider posiada tytuł MBA w dziedzinie ekonomii uzyskany na Uniwersytecie w Budapeszcie oraz tytuł magistra ekonomii i inżyniera mechanika uzyskany na Uniwersytecie w Darmstadt. Jest żonaty i ma troje dorosłych dzieci. W swojej nowej roli w AriensCo, jako EVP, będzie odpowiedzialny za wszystkie jednostki biznesowe oraz marki Ariens, Countax, Westwood i AS-Motor w regionie EMEAA. Maria Lange, Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający AS-Motor GmbH będzie podlegać bezpośrednio Jochenowi Schneiderowi.

Jochen Schneider, wraz z Marią Lange oraz Darrenem Spencerem, Wiceprezesem i Dyrektorem Zarządzającym AriensCo UK, będą tworzyć nowy główny zespół zarządzający w Europie.

AriensCo – rozszerzenie obecności na świecie – PDF