Bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet: Wskazówki ekspertów AS-Motor dotyczące koszenia na stokach

Koszenie stromych zboczy to wymagające zadanie zarówno dla człowieka, jak i dla maszyny. Eksperci z firmy AS-Motor, producenta urządzeń do koszenia wysokiej trawy, przedstawiają wskazówki i podstawowe zasady, które nie tylko ułatwiają koszenie zboczy, ale także zwiększają bezpieczeństwo operatora.

Instrukcje obsługi kosiarek to lektura obowiązkowa. Zawierają one informacje dotyczące bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania każdego urządzenia, a także stanowią pomoc w podjęciu podstawowej decyzji, czy dana kosiarka nadaje się do pracy na określonym terenie. Na przykład podczas koszenia zboczy na szczególną uwagę zasługują informacje dotyczące stabilności po przekątnej zbocza, które powinny być zawsze przestrzegane. Jeżeli przytoczone tu informacje różnią się od informacji zawartych w instrukcji obsługi, pierwszeństwo mają zawsze informacje zawarte w instrukcji obsługi.

Zanim zaczniemy

Na stromych zboczach należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku poślizgnięcia się operatora lub przewrócenia się kosiarki. Zadania wykonywane w dół zbocza są trudniejsze do opanowania niż te wykonywane pod górę – nawet jeśli z łatwością pokonasz zbocze kosiarką, to w drodze w dół mogą pojawić się problemy.

Dlatego zjazd w dół musi być przemyślany od samego początku. Przy pewnych nachyleniach należy pracować tylko z kosiarkami, które posiadają zarówno napęd, jak i hamulec. Urządzenia AS-Motor są wyposażone w hamulec bezpieczeństwa, co oznacza, że zwolnienie dźwigni napędu powoduje automatyczne uruchomienie hamulca postojowego i zatrzymanie kosiarki. Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu nie jest luksusem, lecz istotnym elementem bezpieczeństwa, który ogranicza prędkość jazdy w dół zbocza.

Porada 1: Sprawdź kosiarkę i teren

Niezależnie od tego, czy teren jest stromy, czy równy, obowiązują pewne podstawowe zasady: na przykład przed uruchomieniem kosiarki zawsze należy przeprowadzić kontrolę wzrokową. Sprawdź, czy ostrze, tkaniny lub płyty ochronne, elementy napędowe i mocujące, a także kable i połączenia kablowe są w nienagannym stanie. Przed rozpoczęciem koszenia należy również sprawdzić, czy w miejscu pracy nie znajdują się ciała obce. Usuń kamienie, patyki, druty i inne przedmioty, które mogłyby zostać wyrzucone z decku kosiarki. Dziury, kamienie, korzenie, rowy odwadniające itp. mogą powodować niewyważenie lub kolizję z ostrzami, zwłaszcza jeśli kosiarka nie jest wyposażona w sprzęgło ostrzy. Operator musi zwrócić uwagę na te miejsca i kosić w odpowiedniej odległości od nich.

Porada 2: Nachylenie terenu i warunki gruntowe

Nachylenie terenu i warunki gruntowe są ważne podczas koszenia zboczy. Obecnie aplikacje na smartfony pozwalają łatwo określić nachylenie – przy granicy przewrócenia wynoszącej 21 stopni, kto jest w stanie dokładnie ocenić na oko, czy nachylenie wynosi 19 czy 23 stopnie? W każdym razie najlepiej aby kosiarki samojezdne były wyposażone w mierniki nachylenia.

Ponadto podczas koszenia zboczy ważna jest ocena stanu podłoża. Niewielkie pokrycie podłoża oraz luźna lub mokra gleba zwiększają ryzyko poślizgu. Jeżeli kosiarka zacznie się ślizgać lub przewracać, należy natychmiast puścić kosiarkę i nie próbować jej zatrzymać ani przytyrzymać. Za wszelką cenę należy unikać obrażeń.

Porada 3: Koszenie skrajnych zboczy

Skrajne zbocza zaczynają się przy nachyleniu 40 stopni. Na takich zboczach chodzenie staje się trudne, a co dopiero koszenie. Niektóre akcesoria, takie jak bieżnik rolniczy i/lub opony bliźniacze, kolce i koła stalowe, poprawiają trakcję, natomiast gąsienice oscylacyjne, które poruszają się proporcjonalnie do siebie, są szczególnie skuteczne w utrzymywaniu kontaktu z podłożem na ekstremalnych zboczach.

W instrukcjach obsługi producent silnika podaje dokładne wartości graniczne nachylenia. Powłoka smarująca w silnikach czterosuwowych może się rozerwać na ekstremalnych pochyłościach, powodując uszkodzenie silnika. Ryzyko to nie występuje w przypadku silników dwusuwowych, dlatego idealnie nadają się one do zadań na ekstremalnych zboczach.

Porada 4: Uzupełnianie paliwa

Podstawowa zasada koszenia na stoku brzmi: zatankuj do pełna. Jeżeli kosiarka nie jest wyposażona w pompę paliwową, przy pewnych nachyleniach terenu benzyna nie dociera do silnika, co może doprowadzić do jego samoczynnego zatrzymania. Na pochyłych powierzchniach lepiej sprawdzają się stożkowe zbiorniki paliwa. Gdy poziom cieczy spada, w zbiornikach o płaskim dnie benzyna nie dociera do kranu paliwowego. Z reguły urządzenia AS-Motor są wyposażone w rezerwę paliwa, która umożliwia bezpieczne zjechanie ze zbocza i zatankowanie paliwa.

Podczas tankowania kosiarka musi znajdować się na równej powierzchni. Ponadto silnik musi odpowiednio ostygnąć, aby rozlane paliwo nie uległo samoistnemu zapłonowi. W instrukcji obsługi podano, ile czasu potrzeba na ostudzenie silnika. Ponieważ w zbiorniku może powstać nadmierne ciśnienie, korek zbiornika należy otwierać powoli i ostrożnie. Hamulce mechaniczne działające w przypadku awarii silnika są ważnym elementem bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku kosiarek samojezdnych.

Instrukcja obsługi urządzenia zawiera wiele cennych informacji wykraczających poza te wskazówki. Informacje te są dostępne na stronie www.as-motor.com. Ponadto, na kanale YouTube firmy AS-Motor można obejrzeć filmy dotyczące bezpieczeństwa produktów.